3DOptoBio

Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku

Projekt “Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku” Uspostavni je istraživački projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost (UIP-2019-04-1753). Projekt se provodi na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2024.g. Voditelj projekta je doc. dr.sc. Vedran Đerek (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet). Članovi projektne grupe dolaze sa Fizičkog odsjeka PMF-a, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Instituta Ruđer Bošković te Sveučilišta u Linköpingu, Švedska. 

Cilj projekta je osnivanje istraživačke grupe iz područja biofizike koja će se baviti razvojem trodimenzionalno mikro- i nano-strukturiranih, bežičnih, svjetlošću upravljanih bioelektroničkih elemenata za primjenu u bio-medicinskom području. Grupu čine istraživači iz područja fizike i bio-medicinskog područja. Bioelektronički elementi pripremaju se na biokompatibilnim krutim i fleksibilnim supstratima, uz ciljanu namjenu kao implantati za neurostimulaciju za primjenu u umjetnim mrežnicama, za stimulaciju perifernih živaca i autonomnog živčanog sustava i u biosenzorima za detekciju biološki važnih molekula. Optimalnu 3D geometriju elemenata i skalu veličina određujemo iz prvih principa numeričkim modeliranjem, nakon čega elemente pripremamo metodama kemijskog strukturiranja i mikrofabrikacije te odljevom u tanke slojeve polimera. Opto-bioelektronički elementi karakteriziraju se optoelektronički i elektrofiziološki. Kao funkcionalne materijale koristimo organske poluvodiče i vodljive polimere, samostalno ili u hibridnoj kombinaciji sa anorganskim poluvodičem silicijem.

Hrvatska zaklada za znanost
PMF logo
Medicinski fakultet
hiim
liu
irb