Istraživanja

Naša istraživanja ukratko

Svjetlost, materija, forma i život susreću se u našim istraživanjima. Forma – oblik – na prostornim nano, mikro i makro skalama mogu utjecati na funkcionalnost materijala koje koristimo za interakciju sa biološkim sustavima poput staničnih kultura i tkiva. Oblikovanje svjetlosti u protežnom, valnom i vremenskom prostoru, u interakciji sa materijom, pruža dodatnu dimenziju našim istraživanjima. Želimo unaprijediti bioelektroničke senzore i aktuatore za bio-medicinske primjene koristeći fundamentalne fizikalne principe, uvođenjem modernih metoda i tehnika mikrofabrikacije te koristeći metode numeričkog modeliranja. Istraživanja interakcije materije i svjetlosti u našim uzorcima izvršavamo najmodernijim instrumentima vremenski razlučive optičke spektroskopije visokog razlučivanja, dostupnih u okviru našeg Laboratorija za optičku atomsku spektroskopiju. Istraživanja bio-medicinskih primjena naših materijala i opto-bioelektroničkih elemenata izvodimo u suradnji sa našim partnerima iz bio-medicinskog područja.