Održana radionica “COMSOL Multiphysics Workshop”

U okviru planiranih projektnih aktivnosti projekta “3DOptoBio” održana je online radionica “COMSOL Multiphysics Workshop”. Na radionici su kao sudionici sudjelovali zainteresirani zaposlenici i studenti Fizičkog odsjeka PMF-a, a predavači su bili V. Đerek i A. Opančar koji su predstavili aktivnosti numeričkog modeliranja u našoj istraživačkog grupi, te Ihor Sahalianov sa Sveučilišta u Linköpingu, koji je predstavio napredne mogućnosti modeliranja u COMSOL-u. Na kraju radionice uključili smo se u webcast Jacob Yström-a iz COMSOL Inc., koji je govorio o modeliranju velikih sustava korištenjem nove verzije programskog paketa COMSOL 5.6.

Link na program radionice. (PDF)
Prezentacija – V. Đerek, Uvod u modeliranje (PDF)