Marta Nikić - Rektorova nagrada

Marta Nikić osvojila Rektorovu nagradu!

Studentica Marta Nikić osvojila je Rektorovu nagradu za akademsku godinu 2019./20., svojim radom “Strukturiranje parilena C za primjenu u bioelektronici”.

Veći dio eksperimentalnih istraživanja Marta je obavila u grupi prof. Erica Daniela Glowackog sa Sveučilišta u Linköpingu, u čistoj sobi Laboratorija za organsku elektroniku kampusa u Norrköpingu. Završni dio mjerenja i obrade podataka obavljen je u Zagrebu, u našoj istraživačkoj grupi. Svojim radom Marta je pokazala kako 3D strukturiranje tankih folija biokompatibilnog materijala parilena C u obliku mikrometarskih piramida omogućava višestruko pojačanje struje koju fotokondenzatori izrađeni na takvim podlogama mogu isporučiti. Ova istraživanja se nastavljaju, i biti će predstavljena u jednom od budućih istraživačkih radova koji će izaći iz naše istraživačke grupe.

Martin rad možete preuzeti sa web-a Sveučilišta u Zagrebu.