Grupi se pridružile nove članice

Našoj grupi pridružile su se Anja Mioković i Ana Marija Bićanić, studentice Fizičkog odsjeka PMF-a. Anja u našoj grupi izrađuje rad u okviru kolegija 9. semestra integriranog istraživačkog studija fizike “Samostalni seminar iz istraživanja u fizici”, a Ana Marija se grupi pridružila nakon vrlo uspješne izrade preglednog rada o istraživanjima naše grupe u okviru kolegija 6. semestra integriranog istraživačkog studija fizike “Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja”. 

Zainteresirani i talentirani studenti su uvijek dobrodošli u grupu, i uvijek ćemo, u skladu sa mogućnostima, pružiti uvjete za učenje i stjecanje iskustva u eksperimentalnom radu.