Grupi se pridružila Katarina Radman

Našoj grupi se pridružila Katarina Radman. Katarina će u našem laboratoriju stjecati laboratorijsku stručnu praksu u okviru studijskog programa molekularne biologije na Biološkom odsjeku PMF-a, a radit će na pripremi hranjivih podloga za kulture kvasca i nepatogenih bakterija potrebnih za in-vitro istraživanja naših strukturiranih fotokondenzatora.