hrzz-dereklab

Počela provedba projekta “3DOptoBio”

Prvim danom 2020. godine počela je provedba Uspostavnog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku” (UIP-2019-04-1753), u okviru kojega je osnovana istraživačka grupa iz područja biofizike pod voditeljstvom doc. dr.sc. Vedrana Đereka. Projekt će tijekom predviđenog petogodišnjeg trajanja biti financiran ukupnim iznosom od 1,95 milijuna kuna, čime će biti osigurana nabava nužne opreme, potrošnog materijala, usavršavanja, diseminacije i sudjelovanja na stručnim skupovima, te četverogodišnje zapošljavanje doktoranda. Od početka izvedbe projektni tim čine dr.sc. Nikola Habek sa Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, dr.sc. Kristina Serec sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Malin Silvera Ejneby sa Sveučilišta u Linköpingu, Kamran Syed sa Instituta Ruđer Bošković, te studentice Marta Nikić i Katarina Vulić sa Fizičkog odjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom prve godine projekta planirano je zapošljavanje doktoranda, a nakon dvije godine projekta planirana je prijava na natječaj HRZZ “Razvoja karijera mladih istraživača” te zapošljavanje još jednoga doktoranda. Od važne opreme, biti će nabavljen vakuumski termalni evaporator za organske materijale, nužan za pripremu bio-optoelektroničkih elemenata, te dodatna oprema nužna za pripremu i karakterizaciju uzoraka.